Jaskinie

Jaskinie

Kurs Taternictwa Jaskiniowego

Kurs taternictwa jaskiniowego jest najdłuższym i najobszerniejszym szkoleniem alpinistycznym jakie oferuje nasza szkoła. Zdobyta na kursie wiedza i doświadczenie sprawiają, że taternicy jaskiniowi należą do grupy najwszechstronniej wyszkolonych alpinistów.

Oferowany przez STJ KW Kraków kurs taternictwa jaskiniowego, prowadzony jest przez doświadczonych, licencjonowanych Instruktorów Taternictwa Jaskiniowego PZA. Pod ich czujnym okiem nauczysz się poruszania w korytarzach i studniach jaskiniowych. Dowiesz się jak bezpiecznie chodzić po górach latem i zimą. Poznasz tajniki bezpiecznego wspinania w skałkach i w jaskiniach, a kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji, z pomocą przyjdą Ci poznane na kursie techniki autoratownicze.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas rocznego szkolenia, będą stanowić fundament Twojego dalszego doskonalenia się i pomogą Ci działać w największych znanych systemach jaskiniowych świata oraz w tym, co w naszej działalności najbardziej ekscytujące – odkrywaniu i eksploracji nowych jaskiń.

Ponadto, jeżeli zamierzasz wstąpić do Klubu Wysokogórskiego Kraków, to już w trakcie kursu, po skończeniu etapu wspinaczkowego możesz to zrobić i korzystać ze wszystkich przywilejów jakie daje członkostwo w największym i jedynym w Polsce Klubie Wysokogórskim oferującym doszkalania we wszystkich dyscyplinach alpinizmu (wspinaczka, narciarstwo wysokogórskie, alpinizm jaskiniowy).

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, otrzymasz Kartę Taternika Jaskiniowego, która umożliwi Ci legalne wchodzenie do tatrzańskich jaskiń.

Jeżeli zależy Ci na wszechstronnym wyszkoleniu i późniejszym rozwijaniu swoich umiejętności alpinistycznych, to ten kurs i ten Klub jest dla Ciebie.

Pytania dotyczące naszego kursu, prosimy kierować na adres jaskinie@szkolaalpinizmu.pl lub telefonicznie do kierownika szkoleń jaskiniowych Mariusza Muchy pod nr 507 609 677

Kurs taternictwa jaskiniowego prowadzony przez Sekcję Taternictwa Jaskiniowego KW Kraków jest zgodny z programem kursu opracowanego przez Komisję Taternictwa Jaskiniowego PZA [program kursu]. Autorskim projektem STJ KW Kraków jest podzielenie całego kursu na etapy i wzbogacenie programu o wejścia do jaskiń jurajskich oraz opcjonalne szkolenia i wyjazdy zagraniczne. Kursy prowadzone są w dwóch edycjach: wiosennej oraz jesiennej.

Umiejętności nauczane na poszczególnych etapach kursu

Etap A

Nauka technik linowych i autoratowniczych. Wyjazdy do jaskiń jurajskich.

wiosna/jesień – 12 dni szkoleniowych

–  Prawidłowe wiązanie i stosowanie węzłów alpinistycznych wraz z omówieniem ich wad i zalet.
–  Poręczowanie odcinków poziomych i pionowych, pośrednie punkty mocowania, odciągi, łączenie lin w zjeździe, łączenie lin na przepince, poręczowanie trawersów i tyrolek, wybór różnych punktów mocowania (punkty naturalne, punkty sztuczne, wybór odpowiednich plakietek).
–  Zjazd i wychodzenie po linie z zastosowaniem różnych technik i przyrządów.
–  Autoratownictwo i techniki stosowane w sytuacjach awaryjnych.
–  Wyjazd do wybranych jaskiń w rejonach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Słowacji, Morawskiego Krasu, Rumuni, lub Węgier (wyjazdy zagraniczne są opcjonalne. Rejon działania wybierany jest w zależności od preferencji kursantów i instruktora).
Zajęcia praktyczne odbywają się w rejonach skalnych Jury Krakowsko-Częstochowskiej i realizowane są w systemie weekendowym.

Etap B/D (w zależności, od tego, kiedy rozpoczynasz kurs)

Szkolenie zimowe na powierzchni i w jaskiniach tatrzańskich

zima – 5 dni szkoleniowych

–  Przejścia 3 jaskiń tatrzańskich w warunkach zimowych.
– Nauka posługiwania się czekanem i rakami podczas podchodzenia, schodzenia i trawersowania stoków.
–  Nauka hamowania upadków w terenie śnieżno-lodowym.
–  Zakładanie stanowisk zjazdowych z czekanów.
–  Asekuracja w terenie śnieżno-lodowym.
– Podstawy posługiwania się lawinowym ABC.

Etap zimowy możemy rozszerzyć o dodatkowe dni w zakresie szkoleń:
–  Pełny kurs lawinowy I stopnia (opcja dodatkowo płatna, w części dofinansowywana przez Klub Wysokogórski Kraków).
–  Podstawy skituringu (opcja dodatkowo płatna, warunki do uzgodnienia z instruktorem).
Zajęcia praktyczne odbywają się w Tatrach. Wyjazdy kilkudniowe lub w systemie weekendowym.

Etap C

Pełny kurs wspinaczki skalnej PZA

wiosna-lato – 6 dni szkoleniowych

Pełny kurs wspinaczki skalnej (6 dni) według programu Polskiego Związku Alpinizmu [program kursu].
Kurs przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru górskiego, wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne oraz w rejonach skałkowych pozbawionych stałych puntów asekuracyjnych. Daje również podstawy do korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych.
Ukończenie i zaliczenie kursu uprawnia do uczestnictwa w kursie taternickim oraz umożliwia wstąpienie do Klubu Wysokogórskiego Kraków.
Zajęcia praktyczne odbywają się w rejonach skalnych Jury Krakowsko-Częstochowskiej i realizowane są w systemie dzień po dniu lub dwa wyjazdy 3 dniowe – pt. sob. niedz.

Etap D/B (w zależności od tego, kiedy rozpoczynasz kurs)

Szkolenie letnie w jaskiniach tatrzańskich 

lato-jesień – 6 dni szkoleniowych

–  Przejścia 5 jaskiń tatrzańskich.
–  Szkolenie w zakresie ochrony przyrody prowadzone przez TPN.
Zajęcia praktyczne odbywają się w jaskiniach tatrzańskich. Wyjazdy kilkudniowe lub w systemie weekendowym.Informacje praktyczne

Jeśli chcesz wziąć udział w kursie, skontaktuj się z koordynatorem: jaskinie@szkolaalpinizmu.pl. Koordynator pozostanie z Tobą w kontakcie i poinformuje o zbliżającym się spotkaniu organizacyjnym.

Rezerwacja miejsca na kursie

Aby zapewnić sobie miejsce na kursie należy:
1. Przyjść na spotkanie informacyjne. Termin najbliższego spotkanie zostanie ustalony, jak tylko zaistnieją warunki pozwalające na jego przeprowadzenie.
2. Wpłacić zadatek w wysokości 1000 zł na rachunek Klubu: Bank Millennium, nr rachunku: 77 1160 2202 0000 0000 3523 6899
w tytule przelewu należy wpisać: Zadatek na Kurs Taternictwa Jaskiniowego – imię i nazwisko.
W przypadku dużej liczby chętnych, o miejscu na kursie, decyduje data zaksięgowania zaliczki na koncie Klubu.

Pytania i uwagi

Pytania dotyczące naszego kursu, prosimy kierować na adres jaskinie@szkolaalpinizmu.pl lub telefonicznie do kierownika szkoleń jaskiniowych Mariusza Muchy pod nr 507 609 677

Cena kursu

Całkowity koszt kursu: 4950 zł

Cena kursu podzielona jest na raty:

Rezerwacja miejsca na kursie (zadatek) – 1000 zł
rata 1 – 1500 zł (1400 zł) *
rata 2 – 900 zł
rata 3 – 800 zł (0 zł) **
rata 4
-750 zł (300 zł) ***

Opłaty należy wnieść najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego etapu.

*/ Dla członków Klubu Wysokogórskiego Kraków z opłaconą składką za rok bieżący cena za etap A jest o 100 zł niższa.
**/ Osoby które mają ukończony kurs wspinaczki skalnej PZA z rekomendacją na kurs taternicki zwolnione są z raty 3.
***/ Dla osób poniżej 26 roku życia obowiązuje promocyjna cena raty 4 w wysokości 300 zł.

Absolwenci kursu zapisując się do Klubu Wysokogórskiego Kraków zwolnieni są z opłacenia składki członkowskiej za pierwszy rok (płacą tylko wpisowe).

Wpłaty należności za kurs

Poszczególne raty ceny kursu prosimy wpłacać przelewem na rachunek Klubu:
Bank Millennium, nr konta: 77 1160 2202 0000 0000 3523 6899
W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: Kurs Taternictwa Jaskiniowego rata … , imię i nazwisko.

W cenie kursu zapewniamy

–  Wypożyczenie kompletu sprzętu osobistego: kask, uprząż, przyrządy zaciskowe, rolka zjazdowa, shunt, komplet karabinków.
–  Opiekę instruktora.
–  Ubezpieczenie NNW do kwoty 3000 zł. 

Cena kursu nie zawiera

–  Noclegów.
–  Dojazdów.
–  Ubioru do jaskiń: buty, kombinezony, rękawice itp.
–  Oświetlenia oraz wyposażenia, które musi być dopasowane indywidualnie do rozmiaru kursanta: butów wspinaczkowych, pętli do przyrządów zaciskowych, lonży.