Klub i szkoła

Klub i szkoła

Szkoła Alpinizmu Klubu Wysokogórskiego Kraków jest obszarem działalności Klubu, w którym organizowane są szkolenia obejmujące wszystkie sfery naszego zainteresowania: wspinaczkę, taternictwo jaskiniowe, narciarstwo wysokogórskie i turystykę.

Z Klubu, jako stowarzyszenia, wyodrębniliśmy markę Szkoły Alpinizmu, aby organizacja działalności szkoleniowej prowadzona była sprawniej i jeszcze bardziej profesjonalnie niż dotychczas. Dzięki temu odpowiadamy na zmieniającą się rzeczywistość w branży szkoleń, pozostając ciągle w duchu ponad 80-letniego doświadczenia i tradycji Klubu Wysokogórskiego.

Szkoła Alpinizmu KW Kraków jest nieodłącznie związana z Klubem, a więc całym jego dorobkiem i społecznością. Jesteśmy szkołą wspinaczkową, jednak inną niż wszystkie – jako priorytet stawiamy jakość edukacji, podnoszenie poziomu świadomości i bezpieczeństwa w górach oraz rozwój Klubu jako lokalnego ośrodka społeczności wspinaczkowej.

Jeżeli interesują Cię góry na poważnie – zapraszamy na nasze kursy i zachęcamy do wstąpienia do Klubu!

Z taternickim pozdrowieniem,
Zarząd Klubu Wysokogórskiego Kraków