Kurs skiturowo-lawinowy II stopnia

Kurs skiturowo-lawinowy II stopnia

Umiejętność odpowiedniego zarządzania ryzykiem lawinowym jest kluczową umiejętnością dla samodzielnego skiturowca. Kurs skiturowo-lawinowy II stopnia jest rozwinięciem kursu podstawowego, dla osób posiadających już wiedzę z zakresu kursu skiturowego I stopnia oraz kursu lawinowego I stopnia.

Narciarstwo wysokogórskie jest sportem bardzo wymagającym pod względem zarządzania ryzykiem lawinowym: dobre warunki zjazdowe często oznaczają podwyższone zagrożenie zejścia lawiny. Jeżeli dodamy do tego kolejne czynniki stanowiące o bezpieczeństwie poruszania się w terenie, a związane z przemianami śniegowymi, układanka staje się skomplikowana.

Szkolenie to, chociaż nie zastępuje pełnego kursu lawinowego, daje narciarzom dobre narzędzia do planowania swojej działalności górskiej. W czasie wycieczek szkoleniowych, poza nauką umiejętności technicznych związanych ze skituringiem, bardzo duży nacisk kładziemy na analizę warunków, planowanie trasy podejścia i zjazdu oraz wdrażanie dobrych praktyk ograniczających ryzyko. Zajęcia te uzupełnione są dużą ilością teorii przedstawianej na wieczornych wykładach a także treningiem autoratownictwa lawinowego.

Na szkoleniu II stopnia wprowadzamy bardziej zaawansowane zagadnienia, utrwalamy dobre nawyki i umiejętności zdobyte przez uczestników na odbytych szkoleniach.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się koniecznie z programem kursu oraz informacjami praktycznymi

Rezerwacja terminu na kurs:
1. Z harmonogramu kursów wybierz odpowiadający Ci termin, sprawdź dostępność miejsc.
2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy. W razie wątpliwości możesz zadać pytanie pod adresem narty@kw.krakow.pl
3Wpłać zadatek na rachunek KW Kraków nr: 77 1160 2202 0000 0000 3523 6899.

Kwoty zadatków:
- kurs skiturowy I st., kursy skiturowo-lawinowe: 250 zł
- kurs skiturowy II st.: 400 zł
- kurs narciarstwa wysokogórskiego: 600 zł
W tytule przelewu wpisz: „nazwa_kursu” (np. "kurs skiturowy I st") + imię i nazwisko + data kursu (to bardzo ważne).

4. Po wpłynięciu zadatku na nasze konto następuje rezerwacja miejsca na kursie. Jeżeli nie będzie mógł być zrealizowany ze względów organizacyjnych (brak chętnych, bardzo złe warunki itp.), zadatek zostanie natychmiast zwrócony lub ustalicie inny, dogodny termin.

Resztę należności za kurs należy wpłacić do 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Osoby, które nie zapłacą pełnej kwoty za szkolenie, nie zostaną dopuszczone do kursu.
Więcej informacji uzyskasz pod adresem narty@kw.krakow.pl.
Osobą kontaktową jest Michał Semow.

 

Zajęcia teoretyczne:

 1. profilaktyka lawinowa i lawinoznawstwo: przyczyny i mechanika powstawania lawin, struktura pokrywy śnieżnej, metody redukcji ryzyka lawinowego, wzorce zagrożeń (zakres rozszerzony),
 2. planowanie wycieczki narciarskiej; praca z mapą, wyliczanie czasu przejścia (wycieczki), oznaczanie miejsc wymagających szczególnej uwagi ze względów bezpieczeństwa, wycieczka planowana z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, lawinowych, taktyka bezpiecznego podejścia, wyznaczanie trasy zjazdu, elementy nawigacji w terenie górskim (zakres rozszerzony),
 3. Dobre praktyki poruszania się w terenie zagrożonym lawinami, prowadzenie akcji ratunkowej po zejściu lawiny.

Zajęcia praktyczne:

 1. ćwiczenia w zakresie planowania i realizacji wycieczek narciarskich, zarządzenie grupą, podejmowanie decyzji na etapie lokalnym,
 2. ocena prawidłowego toru podejścia i zjazdu, lokalizowanie miejsc potencjalnie niebezpiecznych ze względu na zagrożenie lawinowe, interpretacja zastanych warunków i dopasowanie planu działania na nartach,
 3. poszukiwanie zasypanego w lawinie; użycie detektora, sondowanie i zasady odkopywania, obsługa zestawu lawinowego; scenariusz prosty i złożony; wdrażanie dobrych praktyk w zakresie działalności w terenie zagrożonym lawinami.

Jak wygląda działalność na kursie? 
Szkolenie prowadzone jest w formie wyjść skiturowych w terenie wysokogórskim. Wyjścia dostosowane są do poziomu uczestników - zarówno pod względem kondycyjnym jak i umiejętności zjazdowych. Nacisk na poszczególne elementy z programu kursu uzależniony jest od potrzeb konkretnej grupy, jednak musicie przygotować się na sporo chodzenia. Na skiturach obowiązuje zasada: ile podejdziesz, tyle zjedziesz. Sporadycznie będziemy korzystać z wyciągów, aby usprawnić zajęcia. Teren działania wybieramy odpowiednio do aktualnych warunków śniegowych i pogody, nasi instruktorzy mają bardzo duże doświadczenie górskie więc możecie być pewni że wszystko co będziecie robić pozostanie w granicach akceptowalnego ryzyka. Będziecie uczyć się działania w realnych warunkach górskiej zimy, trzeba liczyć się z tym że można zmarznąć, zmęczyć się i generalnie dostać w kość.

Wypożyczenie sprzętu z Klubu: 
Kursanci, którzy nie posiadają własnego sprzętu w zakresie: ABC, raki, czekan, uprząż z zestawem osobistym, mogą wypożyczyć go w cenie kursu. Należy zgłosić taką potrzebę koordynatorowi kursów przy zapisach. Nie prowadzimy wypożyczalni sprzętu narciarskiego.

Instruktor:
Kurs prowadzi Instruktor Narciarstwa Wysokogórskiego PZA KW Kraków.

Rejon działania:
Rejon działania dobieramy odpowiednio do panujących warunków. Jeżeli tylko warunki na to pozwalają, są to Tatry.

Noclegi:
Noclegi są ustalane przed rozpoczęciem kursu, w zależności od rejonu działania. Dojazd we własnym zakresie po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem

Ubezpieczenie: 
Na terenie Słowacji akcje ratunkowe służ górskich HZS są płatne. W przypadku działania na terenie Słowacji, rekomendowane jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów akcji ratunkowej i poszukiwawczej obejmującego sporty wysokiego ryzyka (skituring).

Zapisy i zwroty zadatków

 1. Aby dokonać rezerwacji miejsca na kursie należy wysłać e-mail na adres koordynatora szkoleń w celu potwierdzenia dostępności miejsc oraz (po otrzymaniu odpowiedzi) wpłacić zadatek.
 2. Zadatek nie podlega zwrotowi z wyjątkiem:

- rezygnacji do 30 dni przed terminem rozpoczęcia kursu,

- odwołania kursu ze względu na niewystarczającą liczbę chętnych,

- odwołania kursu ze względu na warunki uniemożliwiające bezpieczne zrealizowanie programu szkolenia.

 1. O odwołaniu kursu ze względu na niewystarczającą liczbę chętnych decydujemy na 10 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Wypożyczanie i odbiór sprzętu

 1. W cenie szkolenia uwzględnione jest wypożyczenie sprzętu z magazynu KW Kraków. Zapotrzebowanie na wypożyczenie sprzętu należy zgłosić koordynatorowi szkolenia najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Kursanci mogą odebrać sprzęt z siedziby KW Kraków między 19:00 a 20:00 we czwartek przed kursem. Zwrot następuje we czwartek po kursie między 18:00 a 19:00.
 3. W wyjątkowych sytuacjach sprzęt może być wydany w momencie rozpoczęcia szkolenia przez instruktora prowadzącego kurs i zwrócony jemu po zakończeniu szkolenia.
 4. Kursanci zobowiązani są zwrócić sprzęt w stanie nie pogorszonym, z wyjątkiem zużycia wynikającego z normalnego użytkowania.

Przebieg szkolenia

 1. Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem widocznym na stronie szkolaalpinizmu.pl. W wyjątkowych sytuacjach, ze względu na bezpieczeństwo lub szczególne potrzeby kursantów, instruktor może modyfikować program w celu osiągnięcia poprawnych merytorycznie celów.
 2. Instruktor zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić możliwe wysoki poziom bezpieczeństwa kursantów. Kursanci, którzy nie będą wykonywać poleceń instruktora bądź w inny sposób swoim zachowaniem będą stwarzać zagrożenie dla siebie lub innych osób (w tym pozostając pod wpływem alkoholu), mogą zostać usunięci ze szkolenia w trybie natychmiastowym.

Cena kursu obejmuje:

 • ubezpieczenie NNW do kwoty 3000 zł,
 • opiekę instruktora narciarstwa wysokogórskiego PZA,
 • wypożyczenie sprzętu lawinowego, raków, czekana.

Dodatkowe koszty:

 • noclegi,
 • wyżywienie,
 • transport,
 • opłaty wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego,
 • opłaty za wyciągi narciarskie.

Umiejętności techniczne:
Na kursie nie są wymagane dodatkowe umiejętności techniczne

Umiejętności narciarskie:
Kurs jest adresowany to osób, które posiadają dobre umiejętności poruszania się na nartach zjazdowych (przykładowo: sprawnie, bez przewracania się zjeżdżają z Kasprowego Wierchu). Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie poruszania się na nartach turowych.

Kondycja:
Kurs prowadzony jest w formie wycieczek szkoleniowych w Tatrach, które polegają na podejściu o własnych siłach na nartach a następnie zjeździe w terenie nie przygotowanym. Zajęcia w terenie trwają ok. 6-8 godzin dziennie. Należy być gotowym na pokonanie co najmniej 500 m przewyższenia w trakcie dnia szkoleniowego.

Dokumenty:
Każdy kandydat na kurs powinien przedstawić oświadczenie o stanie zdrowia. Musi zostać ono dostarczone najpóźniej pierwszego dnia kursu. Ponadto osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę obojga rodziców (opiekunów prawnych) na udział w kursie.

Co zapewniamy?
Zapewniamy kompletny (detektor, łopata, sonda) zestaw lawinowy oraz raki, czekan, kask (wspinaczkowy).

Co należy zabrać na kurs? 
- kompletny zestaw skiturowy sprawdzony i dopasowany - zwróćcie uwagę na ustawienie wiązań, dopasowanie butów do nogi, nasmarowanie nart,
- lawinowe ABC czyli sonda, łopata i detektor (możesz je wypożyczyć z Klubu),
- raki (dopasowane do butów) i czekan (możesz je wypożyczyć z Klubu), harszle są mocno rekomendowane,
- kask wspinaczkowy, narciarski lub skiturowy,
- plecak z możliwością przytroczenia nart,
- latarka czołowa, podstawowa apteczka, okulary przeciwsłoneczne i gogle, scyzoryk, rzep lub guma do spięcia nart,
- termos, jedzenie na cały dzień działalności w górach (nie zawsze jest możliwość wejścia do schroniska),
- trzy pary rękawiczek - w tym jedne cienkie na podejście i dwie pary grubych, wodoodpornych.
- odzież termoaktywna dostosowana do warunków zimowych i podchodzenia. Dobrze sprawdza się odzież warstwowa: na dół kalesony + spodnie softshellowe lub membranowe, na górę bielizna, bluza polarowa lub podobna, ciepła kurtka (puch lub ocieplina syntetyczna), kurtka membranowa lub softshellowa.
- ciepła czapka oraz coś na głowę na podejścia - może być chusta wielofunkcyjna lub cienka czapka.
- mapa Tatr, kompas.

Po kursie skiturow-lawinowym stopnia zachęcamy do poszerzenia wiedzy na szkoleniach w zakresie ratownictwa lodowcowego, wspinaczki w lodzie a także lotnej asekuracji.

Absolwent kursu skiturowo-lawinowego II stopnia otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu.

Po zakończeniu kursu rekomendujemy utrwalenie zdobytych umiejętności w ramach samodzielnych wycieczek narciarskich oraz doskonalenie techniki jazdy pozatrasowej.