Zapisy na kurs wspinaczki skalnej

Zapisy na kurs wspinaczki skalnej

1. Z harmonogramu kursów wybierz odpowiadający Ci, wolny termin.
2. Odezwij się do mnie na adres  wspinaczka@szkolaalpinizmu.pl (formularz do zapisów wkrótce)
3Wpłać 500 zł (800 zł na kurs klubowy) zadatku na rachunek KW Kraków nr: 77 1160 2202 0000 0000 3523 6899. 
W tytule przelewu wpisz nazwę kursu, np.: „kurs wspinaczki skalnej” + imię i nazwisko + data kursu (to bardzo ważne).
4. Po wpłynięciu zadatku na nasze konto, skontaktujemy się z Tobą. Potwierdzimy rezerwację i przedstawimy dalsze szczegóły. Jeżeli nie będzie już miejsc w rezerwowanym przez Ciebie terminie, zadatek zostanie natychmiast zwrócony lub ustalicie inny, dogodny termin.

Resztę należności za kurs należy wpłacić 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Osoby, które nie zapłacą pełnej kwoty za szkolenie, nie zostaną dopuszczone do kursu.
Więcej informacji uzyskasz pod adresem wspinaczka@szkolaalpinizmu.pl
Osobą kontaktową jest Dymitr Toniarz. 

Nr konta klubu, na które należy wpłacić zadatek i resztę należności: 77 1160 2202 0000 0000 3523 6899
Siedziba klubu: Klub Wysokogórski Kraków ul. Pędzichów 11/10A, 31-152 Kraków

Przed zapisaniem się na kurs zapoznaj się z Regulaminem Kursów i Szkoleń Klubu wysokogórskiego Kraków dostępnym pod poniższym linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1AollLCCY1j_Kj0G5njDRCiD_kxW-6yzE/view?usp=sharing