Zapisy na kursy lodowe

Zapisy na kursy lodowe

Warunkiem przyjęcia na kurs jest dostarczenie:

  1. świadectwa ukończenia podstawowego kursu Wspinaczki Skałkowej i na 2 stopień świadectwo ukończenia kursu Turystyki Wysokogórskiej lub kursu Lawinowego
  2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej.
  3. Ponadto, osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć pisemną zgodę obojga rodziców (opiekunów prawnych) na udział w kursie.

Rezerwacja terminu na kurs.
1. Z harmonogramu kursów wybierz odpowiadający Ci, wolny termin.
2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
3. Wpłać 500 zł zadatku na rachunek KW Kraków nr: 77 1160 2202 0000 0000 3523 6899.
W tytule przelewu wpisz: „kurs Wspinaczki Lodowej ABC lub D-Z …” + imię i nazwisko + data kursu (to bardzo ważne).
4. Po wpłynięciu zadatku na nasze konto, skontaktuje się z Tobą Instruktor z którym odbędzie się kurs. Potwierdzi on rezerwację i przedstawi dalsze szczegóły. Jeżeli nie będzie już miejsc w rezerwowanym przez Ciebie terminie, zadatek zostanie natychmiast zwrócony lub ustalicie inny, dogodny termin.

Dla wszystkich członków KW Kraków z aktualną składką – zniżka 50 zł na każde szkolenie.

Resztę należności za kurs  należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu. Osoby, które nie zapłacą pełnej kwoty za szkolenie, nie zostaną dopuszczone do kursu. 


Więcej informacji uzyskasz pod adresemkursy@kw.krakow.pl
Osobą kontaktową jest Asia Klimas.