Klubowy kurs wspinaczki skalnej

Klubowy kurs wspinaczki skalnej

Klubowy kurs wspinaczki skalnej przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć przygodę ze wspinaniem od kompleksowego i profesjonalnego szkolenia.

Uczymy sztuki wspinania od podstaw, przekazując wiedzę stopniowo, przygotowując naszych kursantów do kursu taternickiego.

Kurs składa się z części teoretycznej, obejmującej wykłady na tematy związane z zagrożeniami spotykanymi w trakcie uprawiania wspinaczki oraz części praktycznej, czyli właściwego kursu wspinaczki. Praktyczna część kursu klubowego dzieli się na 4 etapy, w ramach których stopniowo zapoznajemy uczestników kursu z kolejnymi krokami rozwoju wspinaczkowego. Kurs odbywa się na ściance wspinaczkowej, w skałkach pod Krakowem oraz w Sokolikach.

Zaczynamy na ściance wspinaczkowej gdzie rozpoczynamy od właściwej rozgrzewki, poznajemy podstawowe techniki ruchu wspinaczkowego, pokazujemy jak wykorzystywać specjalistyczne przyrządy treningowe oraz przyswajamy podstawy asekuracji.
Kolejnym etapem jest szkolenie w skałach, gdzie uczymy się jak bezpiecznie obsługiwać sprzęt wspinaczkowy na drogach ubezpieczonych (wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne). Po tym etapie można rozpocząć samodzielne treningi wspinaczkowe na drogach sportowych w skałach.

Etap trzeci to wspinanie na własnej protekcji, co znaczy że to Ty samodzielnie będziesz podejmować decyzję kiedy założyć asekurację, tak aby było to bezpieczne. Oczywiście nasi instruktorzy zawsze będą obok, służąc radą i pomocą. Na tym etapie poznasz również podstawy wspinaczki wielowyciągowej, co w połączeniu z nabytymi wcześniej umiejętnościami pozwoli Ci czuć się pewniej na dłuższych drogach.

Czwarty etap pozwala utrwalić zdobytą wiedzę oraz doświadczyć wspinania w granicie. To właśnie w Sokolikach podczas wielowyciągowego wspinania utrwalisz sobie taką wiedzę jak zakładanie własnej asekuracji, sposoby budowy stanowisk i ich rodzaje. A wszystko to wśród granitowych rys, kominów oraz zacięć, czyli formacji które otwierają drogę na górskie szczyty.

Harmonogram I turnusu 2021

 1. Rozpoczęcie kursu, pierwszy wykład: 26.04.2021
 2. Wykłady teoretyczne: 10.05, 17.05, 24.05, 31.05
 3. Zajęcia praktyczne: 22-23.05, 28-30.05, 10-13.06, 1-4.07
 4. Szkolenie z pierwszej pomocy w skałach: do ustalenia

Drugi turnus 2021: planowany na przełom sierpnia/września – zapytaj koordynatora!

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się koniecznie z programem kursu oraz informacjami praktycznymi

Etap 1 - Wprowadzenie do wspinania

Czas trwania:
2 dni po 6-8 godzin

Miejsce realizacji szkolenia:
Ścianka wspinaczkowa w Krakowie (Reni sport, Forteca)

Ilość osób:
maksymalnie 6 osób na jednego instruktora

Treść zajęć praktycznych:

 • omówienie zagrożeń związanych ze wspinaniem na ściance wspinaczkowej,
 • omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego,
 • zasady rozgrzewki i wspinania na ściance wspinaczkowej,
 • bouldering - wspinanie po małych formach skalnych, pozycja asekurującego,
 • podstawowe komendy wspinaczkowe,
 • wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży (podwójną ósemką),
 • nauka wspinania i asekuracji w trakcie wspinania z asekuracją górną - wędka,
 • blokowanie liny węzłem flagowym,
 • nauka wspinania i asekuracji w trakcie wspinania z asekuracją dolną - prowadzenie,
 • wyłapywanie odpadnięć i “nauka latania”,
 • zwijanie i przenoszenie liny,
 • węzły wspinaczkowe (ósemka, ósemka równoległa, kluczka, kluczka równoległa, płaski, flagowy, stoper(baryłkowy).

Etap 2 - Wspinanie po drogach ubezpieczonych

Czas trwania:
3 dni po 8 godzin zajęć w terenie

Miejsce realizacji szkolenia:
Dolinki Podkrakowskie, Jura Środkowa, Północna

Treść zajęć praktycznych:

 • omówienie zagrożeń związanych ze wspinaniem w skałkach,
 • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i technikami ich pokonywania (wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała - pozycja frontalna i boczna),
 • praktyczna umiejętność wykorzystywania przewodników wspinaczkowych (odnajdywanie skały i drogi wspinaczkowej) korzystanie z aplikacji internetowych (opcjonalnie),
 • powtórzenie zagadnień z pierwszego etapu: asekuracja na wędkę i na prowadzeniu, wspinanie z asekuracją górną i dolną,
 • dobór sprzętu do konkretnej drogi, poprawne noszenie sprzętu,
 • wykorzystanie punktów naturalnych,
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych, łączenie punktów asekuracyjnych,
 • prawidłowe prowadzenie liny pojedynczej,
 • budowanie stanowisk do wędki z wykorzystaniem punktów naturalnych, spitów/ringów, wykorzystanie stanowisk górnych do wędkowania (podwieszanie liny w łańcuchu stanowiskowym),
 • obsługa przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania (przyrządy typu kubek – dowolny rodzaj),
 • obsługa przyrządu typu półautomat: Click Up, Smart, Gri Gri, Eddy itp. - asekuracja (wybieranie, hamowanie, blokowanie),
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy/stanowisko zjazdowe; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania,
 • zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu,
 • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją,
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu (np. przejazd przez węzeł),
 • wychodzenie po linie (prusikowanie),
 • węzły wspinaczkowe (węzły zaciskowe-bloker, prusik, stoper francuski; węzeł podwójny zderzakowy, taśmowy równoległy).

Etap 3 - Wspinanie na własnej protekcji i wprowadzenie do wspinania wielowyciągowego

Czas trwania:
4 dni po 8  godzin zajęć w terenie

Miejsce realizacji szkolenia:
Dolinki Podkrakowskie, Jura Środkowa, Północna

Treść zajęć praktycznych:

 • dobór sprzętu do konkretnej drogi, poprawne noszenie sprzętu,
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.),
 • wykorzystanie punktów naturalnych,
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych, łączenie punktów asekuracyjnych,
 • prawidłowe prowadzenie lin jednotorowo, używanie liny pojedynczej oraz liny połówkowej,
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich,
 • wykorzystanie półwyblinki z karabinkiem HMS do asekuracji (wybieranie, hamowanie, blokowanie),
 • obsługa przyrządów wielofunkcyjnych (np. typu ATC Guide, Reverso, Pivot itp.) na górnym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego odblokowywania go pod obciążeniem,
 • opuszczanie partnera na linie z górnego stanowiska,
 • zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu,
 • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją, zjazd ze stanowiskiem pośrednim,
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu (np. przejście ze zjazdu do podchodzenia po linie).

 Etap 4 - Wspinania wielowyciągowe przy zastosowaniu własnej protekcji

Czas trwania:
4 dni po 8 godzin zajęć w terenie

Miejsce realizacji szkolenia:
Sokoliki

Treść zajęć praktycznych:

 • prawidłowe prowadzenie lin jedno i dwutorowo, używanie liny pojedynczej oraz lin połówkowych,
 • budowa stanowisk asekuracyjnych z liny,
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie wspinania:
  • przeniesienie ciężaru partnera na stanowisko,
  • metody wyciągania poszkodowanego partnera,
  • zjazd z poszkodowanym,
 • powtórzenie materiału z zakresu kursu i utrwalenie wiedzy,
 • dodatkowe węzły wykorzystywane we wspinaniu (skrajny tatrzański zabezpieczony, węzeł Marinera).

Każde zajęcia praktyczne kończą się zadaniem domowym. Przed przystąpieniem do kolejnego etapu należy opanować materiał wcześniejszy i zrobić wybrane drogi.

Zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy – zajęcia praktyczne w skałach

Zakres szkolenia:

 1. Postępowanie z poszkodowanym w wyniku upadku z wysokości. Urazy głowy i kręgosłupa, złamania, krwotoki.
 2. Zagrożenia środowiskowe; przegrzanie vs udar cieplny, porażenie piorunem, ugryzienie przez żmiję, kleszcze.
 3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Udrożnienie i utrzymywanie drożności dróg oddechowych. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w terenie trudno dostępnym.
 4. Zachorowania. Postępowanie w zawale serca, udarze mózgu, ataku astmy.
 5. Inne stany zagrożenia zdrowia i życia – reakcje alergiczne, hipoglikemia, odwodnienie, zadławienie, drgawki.
 6. Sposoby ewakuacji poszkodowanych.
 7. Aktualne podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 8. Wzywania i współpraca ze służbami ratunkowymi (pogotowie ratunkowe/TOPR/GOPR).
 9. Przyjmowanie śmigłowca.
 10. Wspinaczkowe apteczki pierwszej pomocy.

Wykłady

Treść zajęć teoretycznych:

 • Omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego,
 • Teoria asekuracji (bouldering – asysta, wspinaczka na wędkę, z dolną asekuracją),
 • Podstawowe formacje skalne,
 • Niebezpieczeństwa wspinania ze szczególnym uwzględnieniem wspinania skałkowego,
 • Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Formy uprawiania wspinaczki, style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe,
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia PZA, dostęp do skał (Nasze Skały, i inne organizacje),
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody,
 • Historia wspinania,
 • Założenia treningu wspinaczkowego,
 • Planowanie rozwoju wspinaczkowego.

Czas trwania zajęć:
Kurs trwa 13 dni, z czego 2 dni odbywają się na ściance wspinaczkowej a reszta w skałach. Dodatkowo przewidzianych jest 5 wykładów (po 3h każdy) oraz praktyczne zajęcia z pierwszej pomocy.  Zajęcia terenowe odbywają się w 4 blokach. Dni wspinaczkowe rozpoczynają się ok. 8:00-9.00, kończą między 16:00-17.00.

Forma zajęć:
Kurs prowadzony jest w formie zajęć praktycznych w skałach przeplatanych teorią oraz wykładów w lokalu Klubu.

Liczba szkolonych osób:
4 osoby na jednego instruktora. W trakcie zajęć na ściance instruktor może szkolić do 6 osób.

Prowadzący:
Instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu.

Miejsce szkolenia:
Kraków, Sokoliki (Rudawy Janowickie) i Jura Krakowsko-Częstochowska.

Transport:
Kursanci docierają na miejsce prowadzenia zajęć na własną rękę, w zależności od preferencji:
- umawiają się w grupie i podróżują razem,
- umawiają się z instruktorem (gdy jest taka możliwość),
- dojeżdżają lokalnym środkiem transportu.

Noclegi:

W przypadku kursu odbywającego się w Rudawach Janowickich - camping "9 UP" lub Tabor pod Krzywą.
W przypadku zajęć na Jurze Południowej: we własnym zakresie w Krakowie lub w okolicy dolinek.
W przypadku zajęć na Jurze Północnej: w zależności od rejonów.

Zakończenie kursu:

Absolwent klubowego kursu wspinaczki skalnej otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu i ewentualnej kwalifikacji na kurs taternicki letni. Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.

Cena kursu zawiera:
- kompletne wyposażenie w sprzęt wspinaczkowy potrzebny na kursie, z wyjątkiem butów wspinaczkowych,
- opiekę instruktora Polskiego Związku Alpinizmu,
- ubezpieczenie NNW na kwotę 3000 zł

Dodatkowe koszty na kursie:
- noclegi,
- dojazdy,
- wyżywienie.

Umiejętności techniczne:
Kurs jest adresowany to osób, które rozpoczynają edukację wspinaczkową. Nie są wymagane żadne umiejętności techniczne związane z programem szkolenia.

Umiejętności wspinaczkowe:
Na kursie zajęcia prowadzone są w naturalnych skałach, konieczne jest pokonywanie najprostszych dróg wspinaczkowych. Jeżeli w grupie znajdują się osoby bardziej sprawne, możliwe jest prowadzenie zajęć na drogach dostosowanych trudnością do ich umiejętności. Aby wziąć udział w kursie nie jest wymagane doświadczenie ani umiejętności wspinaczkowe, ale warto wcześniej odwiedzić ściankę wspinaczkową aby oswoić się ze wspinaczką.

Kondycja:
Szkolenie odbywa się w skałach, często wiąże się z tym konieczność podejścia z plecakiem (kursanci sami noszą sprzęt używany na kursie). Szkolenie przewiduje ok. 8 godzin aktywności fizycznej codziennie przez czas trwania kursu.

Dokumenty:
Każdy kandydat na kurs powinien przedstawić oświadczenie o stanie zdrowia. Musi zostać ono dostarczone najpóźniej pierwszego dnia kursu. Ponadto osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę obojga rodziców (opiekunów prawnych) na udział w kursie.

Co zapewniamy?
Zapewniamy cały niezbędny sprzęt wspinaczkowy wykorzystywany na szkoleniu, z wyjątkiem butów wspinaczkowych. Kursy prowadzone są na sprzęcie posiadającym wymagane certyfikaty bezpieczeństwa i atesty (UIAA), w stanie technicznym gwarantującym bezpieczne prowadzenie zajęć. Kursanci posiadający własny sprzęt osobisty (kask, uprząż, przyrząd asekuracyjny itp.) będą go oczywiście mogli używać, pod warunkiem że posiada wyżej wymienione certyfikaty i atesty.

Co należy zabrać na kurs? 
- buty wspinaczkowe,
- wygodna, nie krępująca ruchów odzież dostosowana do temperatur panujących w czasie odbywania kursu, w okresach chłodniejszych warto mieć czapkę i rękawiczki,
- kurtka przeciwdeszczowa, dodatkowo może się przydać parasol,
- plecak o pojemności co najmniej 30 litrów,
- obuwie dostosowane do poruszania się w trudnym terenie,
- krem z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne, środek odstraszający komary i kleszcze.

Klubowy  kurs wspinaczki skalnej jest etapem edukacji poprzedzającym kurs taternicki letni.

Absolwent klubowego kursu wspinaczki skalnej otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu i ewentualnej kwalifikacji na kurs taternicki letni. Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA. Uzyskanie takiej kwalifikacji uprawnia również do przystąpienia do Klubu Wysokogórskiego Kraków.

Po zakończeniu kursu wspinania na własnej asekuracji, przed przystąpieniem do kursu taternickiego letniego, rekomendujemy utrwalenie zdobytych umiejętności oraz trening umiejętności wspinaczkowych we własnym zakresie. Pewne, samodzielne poruszanie się w różnych formacjach i rodzajach skały będzie bardzo pozytywnie wpływało na możliwości nauki w czasie kursu taternickiego.