Zapisy na kurs taternicki zimowy

Zapisy na kurs taternicki zimowy

Rezerwacja terminu na kurs.

  1. Z harmonogramu kursów wybierz odpowiadający Ci, wolny termin.
  2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
  3. Wpłać 1500 zł zadatku na rachunek KW Kraków nr: 77 1160 2202 0000 0000 3523 6899. W tytule przelewu wpisz: „kurs taternicki zimowy stopnia …” + imię i nazwisko + data kursu (to bardzo ważne).
  4. Po wpłynięciu zadatku na nasze konto, skontaktuje się z Tobą Instruktor z którym odbędzie się kurs. Potwierdzi on rezerwację i przedstawi dalsze szczegóły. Jeżeli nie będzie już miejsc w rezerwowanym przez Ciebie terminie, zadatek zostanie natychmiast zwrócony lub ustalicie inny, dogodny termin.

Resztę należności za kurs należy wpłacić 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Osoby, które nie zapłacą pełnej kwoty za szkolenie, nie zostaną dopuszczone do kursu.

Ważne: 
Warunkiem przyjęcia na kurs jest dostarczenie:
– świadectwa ukończenia kursu tatrzańskiego
– zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej.

Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć pisemną zgodę obojga rodziców (opiekunów prawnych) na udział w kursie.

Więcej informacji uzyskasz pod adresem kursy@kw.krakow.pl.

Nr konta klubu, na które należy wpłacić zadatek i resztę należności: 77 1160 2202 0000 0000 3523 6899
Siedziba klubu: Klub Wysokogórski Kraków ul. Pędzichów 11/10A, 31-152 Kraków