Kurs taternicki letni

Kurs taternicki letni

Zaproszenie na kurs taternicki kierujemy do osób, które ukończyły pełny kurs wspinaczki skalnej, swobodnie poruszają się po drogach czwórkowych lub trudniejszych i chcą wzbogacić swój warsztat wspinaczkowy o nowe doświadczenia, umiejętności i techniki stosowane w górach typu alpejskiego.

Podczas tego szkolenia, odświeżysz, zweryfikujesz i doszlifujesz zdobyte na kursie wspinaczki skalnej umiejętności i nauczysz się je stosować w górach. Zdobędziesz nową wiedzę i  doświadczenia, które pozwolą Ci na samodzielne wspinanie w górach typu alpejskiego oraz pomogą w dokonaniu właściwej oceny ryzyka, podejmowanego podczas wspinaczki w takim terenie.

Opanowanie wiedzy i umiejętności przekazanych podczas kursu zostanie potwierdzone przez nas odpowiednim świadectwem. Świadectwo takie pozwoli Ci przystąpić do egzaminu na Kartę Taternika. 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się koniecznie z programem kursu oraz informacjami praktycznymi

Rezerwacja terminu na kurs.

  1. Z harmonogramu kursów wybierz odpowiadający Ci, wolny termin.
  2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
  3. Wpłać 1200 zł zadatku na rachunek KW Kraków nr: 77 1160 2202 0000 0000 3523 6899. W tytule przelewu wpisz: „kurs taternicki letni + imię i nazwisko + data kursu (to bardzo ważne).
  4. Po wpłynięciu zadatku na nasze konto, skontaktuje się z Tobą Instruktor z którym odbędzie się kurs. Potwierdzi on rezerwację i przedstawi dalsze szczegóły. Jeżeli nie będzie już miejsc w rezerwowanym przez Ciebie terminie, zadatek zostanie natychmiast zwrócony lub ustalicie inny, dogodny termin.

Resztę należności za kurs należy wpłacić 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Osoby, które nie zapłacą pełnej kwoty za szkolenie, nie zostaną dopuszczone do kursu.

Ważne: 
Warunkiem przyjęcia na kurs jest dostarczenie:
– ukończenie pełnego kursu skałkowego wg programu PZA,
– zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej.

Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć pisemną zgodę obojga rodziców (opiekunów prawnych) na udział w kursie.

Więcej informacji uzyskasz pod adresem wspinaczka@szkolaalpinizmu.pl

Nr konta klubu, na które należy wpłacić zadatek i resztę należności: 77 1160 2202 0000 0000 3523 6899
Siedziba klubu: Klub Wysokogórski Kraków ul. Pędzichów 11/10A, 31-152 Kraków

Zajęcia teoretyczne:

1. Sprzęt i wyposażenie wspinacza: demonstracja i zapoznanie z działaniem całości sprzętu do wspinaczki letniej oraz innych elementów wyposażenia; zakres zastosowań, wady i zalety poszczególnych elementów.

2. Asekuracja:
– teoria asekuracji – różne rodzaje asekuracji, siły działające w układzie asekuracyjnym;
– obsługa przyrządów asekuracyjnych, zachowanie na stanowisku;
– stanowiska – budowa różnych typów stanowisk, stanowiska dolne, górne i pośrednie;
– prowadzenie wyciągu – taktyka prowadzenia wyciągu, prowadzenie jedno- i dwutorowe, łączność w zespole, specyfika prowadzenia w terenie kruchym, prowadzenie na trawersach, asekuracja w zejściu;
– asekuracja na lodowcach i specyfika wspinaczki zimowej (opcjonalnie) – uzmysłowienie odrębności i trudności działania w górach lodowcowych oraz w zimie.

3. Operacje linowe, autoratownictwo:
– zjazdy – budowa stanowisk zjazdowych, czynności przy wykonywaniu serii zjazdów, różne sposoby zjazdu i asekuracji w zjeździe, przejazd przez węzeł;
– wychodzenie po linie – różne metody wychodzenia, sytuacje wymagające wyjścia po linie, zasady poręczowania i poruszania się na poręczówkach;
– autoratownictwo w wypadkach związanych z odpadnięciem – nawiązanie kontaktu z poszkodowanym, metody uwalniania się asekurującego od ciężaru wiszącego partnera (przeniesienie ciężaru na stanowisko), sposoby dotarcia do poszkodowanego, metody opuszczania i zjazdu z rannym (w tym opuszczanie na związanych linach) oraz metody podciągania;
– pierwsza pomoc – udzielanie pierwszej pomocy z uwzględnieniem specyficznych sytuacji wypadków górskich;
– udział w akcjach ratunkowych – zachowanie w sytuacji usłyszenia sygnału pomocy, zasady współpracy z pogotowiem górskim, zasady zachowania się w akcji z użyciem śmigłowca.

4. Taktyka:
– niebezpieczeństwa gór – z naciskiem na występujące latem, niebezpieczeństwa zimowe i gór lodowcowych tylko w zakresie podstawowym; zachowanie się w sytuacjach awaryjnych związanych z załamaniami pogody;
– strategia i taktyka: planowanie sezonu wspinaczkowego, wybór celów i dróg; zaplanowanie drogi podejścia, wariantów drogi, wycofów, drogi powrotu; dobór partnera; dobór sprzętu, wyposażenia itp.
– biwakowanie – biwak planowany i nieplanowany, biwaki zimowe tylko w zakresie podstawowym;

5. Topografia i orientacja w terenie górskim:
– orientacja w górach – metody nawigacji w górach z wykorzystaniem mapy, kompasu i GPS;
– przewodniki i korzystanie z nich – główne typy przewodników, korzystanie ze schematów i opisów dróg ze szczególnym uwzględnieniem przewodnika WHP;
– topografia szczegółowa rejonu działania – piętra doliny, drogi podejść i zejść, przebieg ważniejszych dróg wspinaczkowych w ścianach i sposoby wycofania się z nich;
– najważniejsze rejony wspinaczkowe Tatr Polskich i Słowackich – ogólne omówienie ich charakterystyki z uwzględnieniem bazy noclegowej i szlaków turystycznych.

6. Etyka, przepisy, historia:
– zasady etyczne obowiązujące w gronie ludzi gór – opcjonalnie;
– przepisy regulujące uprawianie taternictwa – przepisy TPN, TANAP, PZA;
– historia alpinizmu i taternictwa – opcjonalnie.

Zajęcia praktyczne:

1. Węzły i podawanie liny – podstawowe węzły wykorzystywane we wspinaniu, wiązanie się liną do uprzęży i bezpośrednio, podawanie i wybieranie liny. Asekuracja poprzez ciało.

2. Korzystanie z literatury, sporządzanie opisów dróg, szkiców, mapek, planów taktycznych.

3. Podstawy autoratownictwa, manipulowanie sprzętem:
– uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
– łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą);
– zwózka partnera w wysokim przyrządzie;
– wyciąganie partnera – przynajmniej jedną metodą (metoda U, flaszencug lub przeciwwaga).

4. Wbijanie i wybijanie haków.

Wspinaczki

Wymagane jest minimum 10 dni zajęć terenowych (w tym 9 dni wspinaczkowych), w czasie których zrealizowane mają być następujące punkty programu:

– droga prowadząca granią – w tym fragmenty z asekuracją lotną;
– droga prowadząca kominem;
– droga prowadząca ścianą;
– schodzenie drogą wspinaczkową;
– minimum 3 drogi co najmniej 10 wyciągowe;
– drogi o trudnościach IV w skali UIAA oraz sprawne prowadzenie przez każdego z kursantów wyciągów o trudnościach co najmniej III w skali UIAA; w miarę możliwości zalecane drogi o wyższej klasie trudności;
– poznawanie wycofów ze ścian w terenie;
– wycofywanie się ze ściany serią zjazdów w ilości umożliwiającej przećwiczenie głównych metod zjazdu (przyrząd wysoki i niski); zalecany zjazd ze stanowiska samodzielnie skonstruowanego przez kursantów w oparciu o stałe punkty;
– wspinaczka na szczyt leżący poza otoczeniem doliny, w której odbywa się zasadnicza część szkolenia (z uwzględnieniem aspektów topograficznych);
– wspinaczki z zastosowaniem liny dwużyłowej;
– ćwiczenia autoratownictwa w terenie w zakresie j.w.

Opcjonalnie:

– wspinaczki techniką sztucznych ułatwień;
– biwakowanie w górach,
– wspinaczki nocą.

Czas trwania zajęć:
Kurs trwa 14 dni, z czego co najmniej 9 stanowią dni wspinaczkowe i jeden dzień zajęć z zakresu autoratownictwa.

Forma zajęć:
Kurs składa się z wykładów, zajęć praktycznych i wspinaczek. Program realizowany jest przynajmniej w połowie w Tatrach. Połowa zajęć wspinaczkowych może odbywać się w innym rejonie o charakterze wysokogórskim. Zajęcia z autoratownictwa mogą odbywać się w terenie skałkowym.

Liczba szkolonych osób:
3 osoby na jednego instruktora.

Prowadzący:
Instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu.

Miejsce szkolenia:
Tatry (co najmniej połowa zajęć wspinaczkowych), Sokoliki (Rudawy Janowickie) lub Jura Krakowsko-Częstochowska, ewentualnie inne rejony o charakterze górskim.

Transport:
Kursanci docierają na miejsce prowadzenia zajęć na własną rękę, w zależności od preferencji:
- umawiają się w grupie i podróżują razem,
- umawiają się z instruktorem (gdy jest taka możliwość),
- dojeżdżają lokalnym środkiem transportu.

Noclegi:
W schroniskach tatrzańskich, w obozowisku taternickim na polanie Włosienica lub bazie COS PZA "Betlejemka", w zależności od potrzeb szkolenia również na kwaterach lub analogicznych obiektach w innych rejonach górskich.

Zakończenie kursu:
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu. Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie przewidzianych w programie umiejętności praktycznych. Zaliczony kurs umożliwia przystąpienie do egzaminu na Kartę Taternika.

Cena kursu zawiera:
- kompletne wyposażenie w sprzęt wspinaczkowy potrzebny na kursie, z wyjątkiem butów wspinaczkowych,
- opiekę instruktora Polskiego Związku Alpinizmu,
- ubezpieczenie NNW na kwotę 3000 zł.

Dodatkowe koszty na kursie:
- noclegi,
- dojazdy,
- wyżywienie.

Umiejętności techniczne:
Kurs jest adresowany to osób posiadających opanowane umiejętności techniczne ujęte w programie pełnego kursu wspinaczki skalnej.

Umiejętności wspinaczkowe:
Na kursie zajęcia prowadzone są w formie wspinaczek na drogach górskich dostosowanych do możliwości fizycznych kursantów, wskazane jest jednak sprawne poruszanie się na drogach o trudności IV UIAA na własnej asekuracji. Sprawność pozwalająca na pokonywanie większych trudności pozwoli poszerzyć możliwości działania na kursie z korzyścią dla kursanta.

Kondycja:
Szkolenie odbywa się w górach, należy liczyć się z wielogodzinnymi podejściami i zejściami z plecakiem zawierających poza wyposażeniem osobistym także sprzęt wspinaczkowy - jego waga może przekroczyć 10 kg. Wskazane jest wcześniejsze przygotowanie kondycyjne oraz oswojenie z poruszaniem w terenie górskim o charakterze alpejskim.

Dokumenty:
Każdy kandydat na kurs powinien przedstawić oświadczenie o stanie zdrowia. Musi zostać ono dostarczone najpóźniej pierwszego dnia kursu. Ponadto osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę obojga rodziców (opiekunów prawnych) na udział w kursie.

Co zapewniamy?
Zapewniamy cały niezbędny sprzęt wspinaczkowy wykorzystywany na szkoleniu, z wyjątkiem butów wspinaczkowych. Kursy prowadzone są na sprzęcie posiadającym wymagane certyfikaty bezpieczeństwa i atesty (UIAA), w stanie technicznym gwarantującym bezpieczne prowadzenie zajęć. Kursanci posiadający własny sprzęt osobisty (kask, uprząż, przyrząd asekuracyjny itp.) będą go oczywiście mogli używać, pod warunkiem że posiada wyżej wymienione certyfikaty i atesty.

Co należy zabrać na kurs? 
- buty wspinaczkowe,
- wygodna, nie krępująca ruchów odzież dostosowana do temperatur panujących w czasie odbywania kursu oraz warunków górskich: bielizna termoaktywna, bluza z długim rękawem (polar), ciepła kurtka (polar, primaloft, puch), bluza przeciwwiatrowa (softshell), długie spodnie, czapka i rękawiczki, kalesony,
- kurtka przeciwdeszczowa, dodatkowo może się przydać parasol,
- plecak o pojemności co najmniej 30 litrów,
- obuwie dostosowane do poruszania się w terenie górskim (np. buty podejściowe),
- krem z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne, czapka z daszkiem lub chusta,
- mapa rejonu w skali 1:25000, kompas, notes i ołówek, apteczka, latarka czołowa,
- pojemnik na napoje (butelka/termos), zapas jedzenia na czas akcji górskich,
- wyposażenie i prowiant związane z noclegiem w górach (schronisko, obozowisko etc.).

Kurs taternicki letni jest etapem edukacji poprzedzającym kurs taternicki zimowy.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu. Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie przewidzianych w programie umiejętności praktycznych. Zaliczony kurs umożliwia przystąpienie do egzaminu na Kartę Taternika.

Po kursie zalecamy doskonalenie opanowanych umiejętności poprzez stopniowe pokonywanie dróg wspinaczkowych o rosnącej powadze i trudnościach. Kolejnym etapem edukacji może być kurs taternicki zimowy.