Pełny kurs wspinaczki skalnej

Pełny kurs wspinaczki skalnej

Kompletny program szkolenia obejmujący wspinaczkę sportową oraz używanie własnej asekuracji. Sześć dni intensywnych zajęć z instruktorem Polskiego Związku Alpinizmu.

Pełny kurs wspinaczki obejmuje kompleksowe przeszkolenie w zakresie poruszania się po drogach zarówno ubezpieczonych, jak i nie ubezpieczonych stałymi punktami. Nauczycie się nie tylko bezpiecznej wspinaczki sportowej, ale i obsługi całej gamy sprzętu służącego do osadzania w skale, jego poprawnego użycia i specyficznych cech. Dowiecie się, w jaki sposób poprawnie prowadzić wyciąg wzdłuż własnoręcznie osadzonych przelotów, zakładać stanowiska i unikać ryzyka nieodłącznie związanego z tego rodzaju wspinaniem.

Pełny kurs wspinaczki skalnej to intensywne szkolenie, wymagające od kursantów dużego zaangażowania. Obszerny program został rozpisany na 6 dni szkoleniowych. Alternatywę stanowią kursy I i II etapu, które łącznie realizują ten sam program w ciągu 8 dni. Kurs pełny rekomendujemy osobom posiadającym już pewne doświadczenie wspinaczkowe bądź ambitnym początkującym. 

Po ukończeniu pełnego kursu wspinaczki skalnej będziecie mogli bezpiecznie i z pełnym zakresem umiejętności technicznych poruszać się zarówno po drogach ubezpieczonych jak i wymagających osadzania własnych punktów oraz – pod warunkiem uzyskania kwalifikacji – zapisać się na kurs taternicki. Ukończenie niniejszego kursu z kwalifikacją na kurs taternicki daje także możliwość zapisania się do Klubu Wysokogórskiego Kraków.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się koniecznie z programem kursu oraz informacjami praktycznymi

Zajęcia teoretyczne:

 1. Omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego.
 2. Teoria asekuracji (bouldering – asysta, wspinaczka na wędkę, z dolną asekuracją).
 3. Zjazdy na linie, wychodzenie po linie.
 4. Podstawowe formacje skalne.
 5. Niebezpieczeństwa wspinania ze szczególnym uwzględnieniem wspinania skałkowego.
 6. Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Formy uprawiania wspinaczki, style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 8. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia PZA, dostęp do skał (Nasze Skały, i inne organizacje).
 9. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 10. Historia wspinania (opcjonalnie).

Zajęcia praktyczne:

 • wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży (podwójną ósemką)
 • praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, bloker, prusik, węzeł francuski, (opcjonalnie skrajny tatrzański, podwójny zderzakowy)
 • zwijanie i przenoszenie liny
 • dobór sprzętu do konkretnej drogi, poprawne noszenie sprzętu
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.)
 • wykorzystanie punktów naturalnych
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych, łączenie punktów asekuracyjnych
 • prawidłowe prowadzenie lin jedno i dwutorowo (opcjonalnie), używanie liny pojedynczej oraz lin połówkowych (opcjonalnie)
 • budowanie stanowisk do wędki z wykorzystaniem punktów naturalnych, spitów/ringów, wykorzystanie stanowisk górnych do wędkowania (podwieszanie liny w łańcuchu stanowiskowym);
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich
 • obsługa przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania (przyrządy typu kubek – dowolny rodzaj)
 • obsługa przyrządów wielofunkcyjnych (np. typu ATC Guide, Reverso, Pivot itp.) na górnym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego odblokowywania go pod obciążeniem
 • wykorzystanie półwyblinki z karabinkiem HMS do asekuracji (wybieranie, hamowanie, blokowanie)
 • obsługa przyrządu typu półautomat: Click Up, Smart, Gri Gri, Eddy itp. -asekuracja (wybieranie, hamowanie, blokowanie)
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy/stanowisko zjazdowe; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania
 • zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu
 • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją, zjazd ze stanowiskiem pośrednim
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu (np. przejście ze zjazdu do podchodzenia po linie)
 • wychodzenie po linie (prusikowanie)
 • opuszczanie partnera na linie z górnego stanowiska
 • podstawy rozgrzewki przed wspinaniem
 • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i technikami ich pokonywania (wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała - pozycja frontalna i boczna)
 • zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; asysta (spotowanie)
 • praktyczna umiejętność wykorzystywania przewodników wspinaczkowych (odnajdywanie skały i drogi wspinaczkowej) korzystanie z aplikacji internetowych (opcjonalnie)

Czas trwania zajęć:
Kurs trwa 6 dni, z czego 5 musi odbyć się w terenie. Zajęcia rozpoczynają się codziennie ok. 8:00-9.00, kończą między 16:00-17.00.

Forma zajęć:
Kurs prowadzony jest w formie zajęć praktycznych w skałach przeplatanych teorią.

Liczba szkolonych osób:

4 osoby na jednego instruktora.

Prowadzący:
Instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu.

Miejsce szkolenia:
Dolinki podkrakowskie, Ostańce Jerzmanowickie

Transport:
Kursanci docierają na miejsce prowadzenia zajęć na własną rękę, w zależności od preferencji:
- umawiają się w grupie i podróżują razem,
- umawiają się z instruktorem (gdy jest taka możliwość),
- dojeżdżają lokalnym środkiem transportu.

Noclegi:

W przypadku kursu odbywającego się w Rudawach Janowickich - camping "9 UP" lub Tabor pod Krzywą.
W przypadku zajęć na Jurze Południowej: we własnym zakresie w Krakowie lub w okolicy dolinek.
W przypadku zajęć na Jurze Północnej: w zależności od rejonów.

Zakończenie kursu:
Absolwent kursu wspinaczki na własnej asekuracji otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu i ewentualnej kwalifikacji na kurs taternicki letni. Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.

Cena kursu zawiera:
- kompletne wyposażenie w sprzęt wspinaczkowy potrzebny na kursie, z wyjątkiem butów wspinaczkowych,
- opiekę instruktora Polskiego Związku Alpinizmu,
- ubezpieczenie NNW na kwotę 3000 zł

Dodatkowe koszty na kursie:
- noclegi,
- dojazdy,
- wyżywienie.

Umiejętności techniczne:
Kurs jest adresowany do osób, które rozpoczynają edukację wspinaczkową. Nie są wymagane żadne umiejętności techniczne związane z programem szkolenia.

Umiejętności wspinaczkowe:
Na kursie zajęcia prowadzone są w naturalnych skałach, konieczne jest pokonywanie najprostszych dróg wspinaczkowych. Jeżeli w grupie znajdują się osoby bardziej sprawne, możliwe jest prowadzenie zajęć na drogach dostosowanych trudnością do ich umiejętności. Aby wziąć udział w kursie nie jest wymagane doświadczenie ani umiejętności wspinaczkowe, ale warto wcześniej odwiedzić ściankę wspinaczkową aby oswoić się ze wspinaczką.

Kondycja:
Szkolenie odbywa się w skałach, często wiąże się z tym konieczność podejścia z plecakiem (kursanci sami noszą sprzęt używany na kursie). Szkolenie przewiduje ok. 8 godzin aktywności fizycznej codziennie przez czas trwania kursu.

Dokumenty:
Każdy kandydat na kurs powinien przedstawić oświadczenie o stanie zdrowia. Musi zostać ono dostarczone najpóźniej pierwszego dnia kursu. Ponadto osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę obojga rodziców (opiekunów prawnych) na udział w kursie. Wzór oświadczenia i zgody możesz pobrać tutaj.

Co zapewniamy?
Zapewniamy cały niezbędny sprzęt wspinaczkowy wykorzystywany na szkoleniu, z wyjątkiem butów wspinaczkowych. Kursy prowadzone są na sprzęcie posiadającym wymagane certyfikaty bezpieczeństwa i atesty (UIAA), w stanie technicznym gwarantującym bezpieczne prowadzenie zajęć. Kursanci posiadający własny sprzęt osobisty (kask, uprząż, przyrząd asekuracyjny itp.) będą go oczywiście mogli używać, pod warunkiem że posiada wyżej wymienione certyfikaty i atesty.

Co należy zabrać na kurs? 
- buty wspinaczkowe,
- wygodna, nie krępująca ruchów odzież dostosowana do temperatur panujących w czasie odbywania kursu, w okresach chłodniejszych warto mieć czapkę i rękawiczki,
- kurtka przeciwdeszczowa, dodatkowo może się przydać parasol,
- plecak o pojemności co najmniej 30 litrów,
- obuwie dostosowane do poruszania się w trudnym terenie,
- krem z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne, środek odstraszający komary i kleszcze.

Pełny kurs wspinaczki skalnej jest etapem edukacji poprzedzającym kurs taternicki letni.

Absolwent pełnego kursu wspinaczki skalnej otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu i ewentualnej kwalifikacji na kurs taternicki letni. Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA. Uzyskanie takiej kwalifikacji uprawnia również do przystąpienia do Klubu Wysokogórskiego Kraków.

Po zakończeniu kursu wspinania na własnej asekuracji, przed przystąpieniem do kursu taternickiego letniego, rekomendujemy utrwalenie zdobytych umiejętności oraz trening umiejętności wspinaczkowych we własnym zakresie. Pewne, samodzielne poruszanie się w różnych formacjach i rodzajach skały będzie bardzo pozytywnie wpływało na możliwości nauki w czasie kursu taternickiego.