Pełny kurs wspinaczki skalnej

Pełny kurs wspinaczki skalnej

Kompletny program szkolenia obejmujący wspinaczkę sportową oraz używanie własnej asekuracji. Sześć dni intensywnych zajęć z instruktorem Polskiego Związku Alpinizmu.

Pełny kurs wspinaczki obejmuje kompleksowe przeszkolenie w zakresie poruszania się po drogach zarówno ubezpieczonych, jak i nie ubezpieczonych stałymi punktami. Nauczycie się nie tylko bezpiecznej wspinaczki sportowej, ale i obsługi całej gamy sprzętu służącego do osadzania w skale, jego poprawnego użycia i specyficznych cech. Dowiecie się, w jaki sposób poprawnie prowadzić wyciąg wzdłuż własnoręcznie osadzonych przelotów, zakładać stanowiska i unikać ryzyka nieodłącznie związanego z tego rodzaju wspinaniem.

Pełny kurs wspinaczki skalnej to intensywne szkolenie, wymagające od kursantów dużego zaangażowania. Obszerny program został rozpisany na 6 dni szkoleniowych. Osoby bez doświadczenia wspinaczkowego zapraszamy na Kurs Klubowy. Kurs pełny rekomendujemy osobom posiadającym już doświadczenie wspinaczkowe (pokonywanie dróg z górną asekuracją o trudnościach V UIAA w skałach lub na sztucznym obiekcie). 

Po ukończeniu pełnego kursu wspinaczki skalnej będziecie mogli bezpiecznie i z pełnym zakresem umiejętności technicznych poruszać się zarówno po drogach ubezpieczonych jak i wymagających osadzania własnych punktów oraz – pod warunkiem uzyskania kwalifikacji – zapisać się na kurs taternicki. Ukończenie niniejszego kursu z kwalifikacją na kurs taternicki daje także możliwość zapisania się do Klubu Wysokogórskiego Kraków.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się koniecznie z programem kursu oraz informacjami praktycznymi

Kurs
Od
Do
Zapisanych
Cena
Pełny kurs wspinaczki skalnej
26-09-2023
01-10-2023
2/4
1700

Z pełnym tekstem regulaminu można zapoznać się pod linkiem.

Poniżej wyciąg najważniejszych informacji:

  1. Zaliczka i rezygnacja ze szkolenia.

Zaliczka pokrywa koszty, które ponosimy niezależnie od tego czy uczestnik weźmie udział w zajęciach czy też nie. Dlatego też, co do zasady zaliczka przepada w przypadku rezygnacji uczestnika. Jednak jeżeli tylko uda się znaleźć kogoś na zwolnione miejsce, z przyjemnością ją zwrócimy. Poszukaj kogoś na swoje miejsce, skontaktuj się z koordynatorem szkoleń Klubu, spróbujemy rozwiązać ten problem. Niezależnie od tego, polecamy ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy, które pokryje koszt utraty zaliczki w przypadku choroby, zmiany planów bądź innych przyczyn. 

Jeżeli będziemy zmuszeni odwołać kurs ze względu na obostrzenia epidemiczne, oczywiście cała zaliczka podlega zwrotowi.

  1. Płatności

Ze względów organizacyjnych (automatyczny system rezerwacji i zarządzaniem ilością miejsc na kursach) prosimy o wnoszenie opłat jedynie za pośrednictwem systemu szybkich płatności - kierują do niego linki widoczne przy terminach szkoleń (w przypadku zaliczek), natomiast do wpłaty pozostałej kwoty link przyjdzie mailem, zwykle 10 dni przed terminem szkolenia.

  1. Informacje organizacyjne

Pełen pakiet informacji kursanci otrzymują w mailu, zwykle 10 dni przed terminem szkolenia. Wtedy też potwierdzamy, że kurs się odbędzie z uwagi na ilość uczestników. Znajdziecie w tym mailu kontakt do instruktora (zdarza się, że z powodów prywatnych instruktora przyporządkowanego do danego szkolenia zastępuje inny, spełniający odpowiednie wymogi), informacje na temat noclegów, odbioru sprzętu, godziny i miejsca spotkania. Jeżeli potrzebujecie takich informacji wcześniej, możecie kontaktować się z koordynatorem szkolenia pod adresem kontakt@szkolaalpinizmu.pl

  1. Noclegi

Klub nie świadczy usługi obejmującej zapewnienie noclegu, jednak ze względów organizacyjnych często konieczne jest zapewnienie rezerwacji miejsc z dużym wyprzedzeniem - na przykład w schroniskach tatrzańskich. Takie rozwiązanie ma sporo wad, ponieważ nie pozwala na swobodny dobór terenu szkolenia do aktualnych warunków, więc w miarę możliwości staramy się organizować szkolenia tak, aby można było o lokalizacji zajęć decydować na bieżąco. W takiej sytuacji uczestnicy mają dowolność w wyborze noclegu, spotykają się z instruktorem w określonych godzinach przed wyjściem w teren. Dla chętnych możemy pomóc w rezerwacji noclegów. 

Organizacja miejsca szkolenia dla każdego terminu może być inna, więc jeżeli jest to dla Was istotne, warto przed zapisaniem się dopytać koordynatora. 

  1. Sprzęt zapewniany przez Klub

Sporą część sprzętu technicznego, potrzebnego na szkoleniach, można wypożyczyć z Klubu w cenie szkolenia. Kursanci korzystają z wypożyczalni na podobnych zasadach jak członkowie KW, z tym że rezerwacji dokonują za pośrednictwem koordynatora szkoleń i nie ponoszą dodatkowych opłat za wypożyczenie. Listę sprzętu potrzebnego na szkolenie można znaleźć przy opisie kursu, jest tam też informacja o tym co z tej listy można wypożyczyć. Wydanie i zwrot sprzętu następuje na ogólnych zasadach działania wypożyczalni, czyli w czwartki między 18:00 a 20:00. Kursanci odpowiadają za wypożyczony sprzęt - jeżeli zostanie uszkodzony ponad normalne zużycie, jeżeli będzie czegoś brakować - trzeba będzie odkupić.

  1. Ubezpieczenie i oświadczenia

Uczestnicy kursów, podobnie jak członkowie Klubu, ubezpieczeni są polisą PZU od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 3000 zł. Ubezpieczenie to obejmuje także sporty ekstremalne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Klubu. Niezależnie od tego rekomendujemy dodatkowe ubezpieczenie indywidualne NNW - w przypadku kontuzji oferują one dobre zabezpieczenie finansowe przy stosunkowo niewielkich kosztach, w porównaniu do ubezpieczenia zbiorowego. W przypadku kursów odbywających się za granicą, obowiązkowo należy posiadać ubezpieczenie od kosztów akcji poszukiwawczej i ratunkowej, dla zajęć realizowanych na terytorium Polski nie jest potrzebne. 

Na kurs należy dostarczyć podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach. Wzór znajdziesz na naszej stronie.

 

Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości - prosimy o kontakt z koordynatorem szkoleń: kontakt@szkolaalpinizmu.pl. 

Czas trwania zajęć:
Kurs trwa 6 dni, z czego 5 musi odbyć się w terenie. Zajęcia rozpoczynają się codziennie ok. 8:00-9.00, kończą między 16:00-17.00.

Forma zajęć:
Kurs prowadzony jest w formie zajęć praktycznych w skałach przeplatanych teorią.

Liczba szkolonych osób:

4 osoby na jednego instruktora.

Prowadzący:
Instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu.

Miejsce szkolenia:
Dolinki podkrakowskie, Ostańce Jerzmanowickie

Transport:
Kursanci docierają na miejsce prowadzenia zajęć na własną rękę, w zależności od preferencji:
- umawiają się w grupie i podróżują razem,
- umawiają się z instruktorem (gdy jest taka możliwość),
- dojeżdżają lokalnym środkiem transportu.

Noclegi:

W przypadku kursu odbywającego się w Rudawach Janowickich - camping "9 UP" lub Tabor pod Krzywą.
W przypadku zajęć na Jurze Południowej: we własnym zakresie w Krakowie lub w okolicy dolinek.
W przypadku zajęć na Jurze Północnej: w zależności od rejonów.

Zakończenie kursu:
Absolwent kursu wspinaczki na własnej asekuracji otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu i ewentualnej kwalifikacji na kurs taternicki letni. Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.

Cena kursu zawiera:
- kompletne wyposażenie w sprzęt wspinaczkowy potrzebny na kursie, z wyjątkiem butów wspinaczkowych,
- opiekę instruktora Polskiego Związku Alpinizmu,
- ubezpieczenie NNW na kwotę 4000 zł

Dodatkowe koszty na kursie:
- noclegi,
- dojazdy,
- wyżywienie.

Umiejętności techniczne:
Kurs jest adresowany do osób, które rozpoczynają edukację wspinaczkową. Nie są wymagane żadne umiejętności techniczne związane z programem szkolenia.

Umiejętności wspinaczkowe:
Na kursie zajęcia prowadzone są w naturalnych skałach, konieczne jest pokonywanie najprostszych dróg wspinaczkowych. Jeżeli w grupie znajdują się osoby bardziej sprawne, możliwe jest prowadzenie zajęć na drogach dostosowanych trudnością do ich umiejętności. Aby wziąć udział w kursie nie jest wymagane doświadczenie ani umiejętności wspinaczkowe, ale warto wcześniej odwiedzić ściankę wspinaczkową aby oswoić się ze wspinaczką.

Kondycja:
Szkolenie odbywa się w skałach, często wiąże się z tym konieczność podejścia z plecakiem (kursanci sami noszą sprzęt używany na kursie). Szkolenie przewiduje ok. 8 godzin aktywności fizycznej codziennie przez czas trwania kursu.

Dokumenty:
Każdy kandydat na kurs powinien przedstawić oświadczenie o stanie zdrowia. Musi zostać ono dostarczone najpóźniej pierwszego dnia kursu. Ponadto osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę obojga rodziców (opiekunów prawnych) na udział w kursie. Wzór oświadczenia i zgody możesz pobrać tutaj.

Co zapewniamy?
Zapewniamy cały niezbędny sprzęt wspinaczkowy wykorzystywany na szkoleniu, z wyjątkiem butów wspinaczkowych. Kursy prowadzone są na sprzęcie posiadającym wymagane certyfikaty bezpieczeństwa i atesty (UIAA), w stanie technicznym gwarantującym bezpieczne prowadzenie zajęć. Kursanci posiadający własny sprzęt osobisty (kask, uprząż, przyrząd asekuracyjny itp.) będą go oczywiście mogli używać, pod warunkiem że posiada wyżej wymienione certyfikaty i atesty.

Co należy zabrać na kurs? 
- buty wspinaczkowe,
- wygodna, nie krępująca ruchów odzież dostosowana do temperatur panujących w czasie odbywania kursu, w okresach chłodniejszych warto mieć czapkę i rękawiczki,
- kurtka przeciwdeszczowa, dodatkowo może się przydać parasol,
- plecak o pojemności co najmniej 30 litrów,
- obuwie dostosowane do poruszania się w trudnym terenie,
- krem z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne, środek odstraszający komary i kleszcze.

Pełny kurs wspinaczki skalnej jest etapem edukacji poprzedzającym kurs taternicki letni.

Absolwent pełnego kursu wspinaczki skalnej otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu i ewentualnej kwalifikacji na kurs taternicki letni. Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA. Uzyskanie takiej kwalifikacji uprawnia również do przystąpienia do Klubu Wysokogórskiego Kraków.

Po zakończeniu kursu wspinania na własnej asekuracji, przed przystąpieniem do kursu taternickiego letniego, rekomendujemy utrwalenie zdobytych umiejętności oraz trening umiejętności wspinaczkowych we własnym zakresie. Pewne, samodzielne poruszanie się w różnych formacjach i rodzajach skały będzie bardzo pozytywnie wpływało na możliwości nauki w czasie kursu taternickiego.