Konkurs fotograficzny – Zajmij stanowisko!

Ocena punktów asekuracyjnych i napotkanych stanowisk zawsze jest tematem gorącej dyskusji w klubie! Zainspirowani tą wymianą doświadczeń, opisów zastanych punktów asekuracyjnych, które często bywają wątpliwej jakości, zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Wspinasz się w górach? Dobrze znasz dylemat: „wpiąć się, wzmocnić czy założyć swoje”? Przyślij nam swoje zdjęcia!

Stanowisko zjazdowe na Igle Milówki, w grani Mięguszowieckich Szczytów. Niedługo po naszym przejściu doszło tutaj do wypadku na skutek wyrwania bloku skalnego w trakcie zjazdu. Na zdjęciu Joanna Klimas i Michał Semow – instruktorzy Szkoły Alpinizmu KW Kraków.

Poprzez konkurs, zebranie galerii zdjęć stanowisk niebezpiecznych bądź z innego względu interesujących, chcemy zwrócić uwagę na szczególne znaczenie stanowisk dla bezpieczeństwa zespołu wspinaczkowego. Choć wypadki wyrwania stanowisk są coraz rzadsze, ciągle do nich dochodzi mimo istotnego postępu w zakresie dostępności sprzętu służącego do asekuracji własnej. Z zastanych układów punktów asekuracyjnych korzystamy chętnie, oszczędzając w ten sposób czas. Na ile jesteśmy w stanie ocenić ich solidność? Warto zadawać sobie to pytanie za każdym
razem, gdy natrafiamy na istniejące stanowisko.

Na czym polega konkurs?

Jeżeli masz zdjęcie przedstawiające stanowisko ciekawe ze względu na:
a) aspekt bezpieczeństwa (na przykład stare haki połączone starymi taśmami albo wprost przeciwnie – wyjątkowo solidnie rozbudowane),
b) ciekawą konstrukcję,
c) nietypowe wykorzystanie punktów,
– prześlij je na adres mailowy kontakt@szkolaalpinizmu.pl W temacie należy wpisać: “Konkurs “zajmij stanowisko” – imię i nazwisko”. Jedna osoba może przesłać w ramach konkursu do 3 zdjęć. Komisja konkursowa wybierze trzy najciekawsze pod względem dydaktycznym zdjęcia, które nagrodzimy zniżkami w wysokości 100 zł na szkolenia z oferty Szkoły Alpinizmu.

Ogłoszenie wyników nastąpi 5 grudnia 2019 r. na stronie www.szkolaalpinizmu.pl oraz profilu FB: https://www.facebook.com/SzkolaAlpinizmu

Przeczytaj koniecznie regulamin!

Regulamin konkursu Klubu Wysokogórskiego Kraków "Zajmij stanowisko"

 1. Organizator

Klub Wysokogórski Kraków

31-152 Kraków, ul Pędzichów 11/10A

KRS: 00 000 22 732

zwany dalej „Klubem”

 

 1. Cel

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie we wspinaczce.

 

 1. Uczestnicy

W konkursie fotograficznym KW Kraków może uczestniczyć każdy zainteresowany.

 

 1. Temat

Przedmiotem konkursu jest przesłanie zdjęcia na którym widoczne jest stanowisko wspinaczkowe. Komisja konkursowa wybierze trzy fotografie, które uzna za najciekawsze pod względem dydaktycznym.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

Zdjęcia uznane za niespełniające kryteriów nie będą oceniane.

 

 1. Wymagania techniczne dotyczące zgłaszanych zdjęć

 

 • Format pliku – JPG.
 • Forma zgłaszania prac: przesłanie zdjęcia wraz z opisem na adres kontakt@szkolaalpinizmu.pl W temacie należy wpisać: “Konkurs "zajmij stanowisko" - imię i nazwisko”. 
 1. Termin składania prac

Zdjęcia konkursowe można zgłaszać do 24 listopada 2019 r.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu

Zdjęcia będą udostępniane w mediach Szkoły Alpinizmu Klubu Wysokogórskiego Kraków (strona internetowa www.szkolaalpinizmu.pl oraz profil na portalu facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/SzkolaAlpinizmu)

Komisja Konkursowa wybierze trzy zdjęcia, które uzna za najciekawsze pod względem dydaktycznym.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

 1. Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników nastąpi 5 grudnia 2019 r. na profilu Szkoły Alpinizmu Klubu Wysokogórskiego Kraków na portalu facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/SzkolaAlpinizmu).

Wyniki zostaną również ogłoszone na stronie internetowej: www.szkolaalpinizmu.pl

Osoba, która wygra zostanie poinformowana zwrotnym e-mailem.

  

 1. Nagrody

Trzy prace wybrane przez Komisję Konkursową nagrodzone zostaną zestawami upominków KW Kraków oraz bonami zniżkowymi na szkolenia w Szkole Alpinizmu Klubu Wysokogórskiego Kraków w wysokości 100 zł.

 

 1. Kontakt

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres kontakt@szkolaalpinizmu.pl.

 

 1. Prawa autorskie, przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że:

- jestem autorem/autorką załączonych zdjęć i posiadam do nich pełne majątkowe prawa autorskie,

- prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę

na ich wystawienie i publikowanie, także dla celów promocyjnych oraz przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Konkursu,

- wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Klub nadesłanych zdjęć oraz ich fragmentów w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych i statutowych Klubu,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie dobrowolnie, na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

- zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

-  przyjmuję warunki niniejszego regulaminu.

 

 1. Postanowienia końcowe

Treść niniejszego regulaminu znajduje się na stronie www.szkolaalpinizmu.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Ewentualne zmiany zostaną zamieszczone na stronie konkursu.